Za koga je naša akademija?

Seminari i radionice su predviđeni za sve vrste nivoa, bez obzira u kom stadijumu razvoja se nalazite. Ako imate želju da postanete frizer ili berber, ili da usavršite već postojeće znanje, naše edukacije su upravo za Vas.